עיבוי בינוי

קמינסקה 22-24 תל אביב

בהליכי תכנון

תוספת 13 יחידות דיור למבנה של 16 יחידות דיור

מבנה חדש מכיל 29 יחידות דיור

מעפילי אגוז 66 תל אביב

בהליכי תכנון

מבנה קיים של 39 יחידות דיור

תוספת של 24 יחידות דיור

סה"כ 63 יחידות דיור

רחוב מונטיפיורי אשקלון

הצעה לתכנון

קיים מבנה של 272 יחידות דיור

ובניית מבנה של 612 יחידות דיור

BD Architects אבן גבירול 50 תל אביב 03-5240570