הריסה ובניה

בני דן 68

תל אביב

הצעה לתכנון

הריסת מבנה של 55 יחידות דיור

ובניית מבנה של 105 יחידות דיור

המעיין 11 גבעתיים

בהליכי תכנון

הריסת מבנה של 12 יחידות דיור

ובניית מבנה של 33 יחידות דיור

חולדה 6 תל אביב

היתר בניה

תכנון מבנה של 9 יחידות דיור

ברודצקי 21-29 תל אביב

בהליכי תכנון

תכנון רצף של שלושה מבנים  בן חדשים כל אחד 28 יחידות דיור

סה"כ: 84 יח"ד

ארלוזורוב 147 תל אביב

בהליכי תכנון

בניין בן 8.5 קומות -  36 יחידות דיור

מרים החשמונאית 28-34

תל אביב

הצעה לתכנון

בלוך 15-17-19 תל אביב

הצעה לתכנון

הריסת מבנה של 41 יחידות דיור

ובניית מבנה של 73 יחידות דיור

הריסת מבנה של 12 יחידות דיור

ובניית מבנה של 19 יחידות דיור

הצעה לתכנון

סוקולוב 23 תל אביב

יפתח 7

תל אביב

הצעה לתכנון

הריסת מבנה של 14 יחידות דיור

ובניית מבנה של 44 יחידות דיור

הל"ה 69

גבעתיים

הצעה לתכנון

BD Architects אבן גבירול 50 תל אביב 03-5240570