אמיר גלבוע 1 נופי ים

תל אביב

בגמר בניה

בניין מגורי יוקרה

יחידות דיור: 18

כ- 9400 מ"ר בנוי

ביצוע - חברת סיוון ביצוע

אמיר גלבוע 3-5 נופי ים

תל אביב

בגמר בניה

שני בנייני יוקרה למגורים

יחידות דיור: 40

כ- 13000 מ"ר בנוי

ביצוע - חברת סיוון ביצוע

ארבעה בנייני יוקרה למגורים

יחידות דיור: 105

ביצוע - חברת אשטרום

לוי אשכול 65 נופי ים

תל אביב

אוכלס

בניין מגורי יוקרה

יחידות דיור: 21

ביצוע - חברת הנקו

לוי אשכול 61 נופי ים

תל אביב

לקראת ביצוע

בניין מגורי יוקרה

יחידות דיור: 21

ביצוע - חברת הנקו

אוכלס

לוי אשכול 57 נופי ים

תל אביב

גמר בניה

בניין מגורי יוקרה

יחידות דיור: 41

ביצוע - חברת מרום השרון

אמיר גלבוע 7-9 נופי ים

תל אביב

אוכלס

מגורים

אמיר גלבוע 3-5 נופי ים

תל אביב

בגמר בניה

שני בנייני יוקרה למגורים

יחידות דיור: 40

כ- 13000 מ"ר בנוי

ביצוע - חברת סיוון ביצוע

אמיר גלבוע 7-9 נופי ים

תל אביב

אוכלס

ארבעה בנייני יוקרה למגורים

יחידות דיור: 105

כ- 26000 מ"ר בנוי

ביצוע - חברת אשטרום

לוי אשכול 65 נופי ים

תל אביב

אוכלס

בניין מגורי יוקרה

יחידות דיור: 21

כ- 4500 מ"ר בנוי

ביצוע - חברת הנקו

לוי אשכול 61 נופי ים

תל אביב

לקראת ביצוע

בניין מגורי יוקרה

יחידות דיור: 21

כ-4500 מ"ר בנוי

ביצוע - חברת הנקו

לוי אשכול 57 נופי ים

תל אביב

גמר בניה

בניין מגורי יוקרה

יחידות דיור: 41

ביצוע - חברת מרום השרון

ירושלים - בלפור

בת ים

בהליכי תכנון

שני מגדלי מגורים

כ- 120 יחידות דיור למגדל

 

על גבי קומת מסחר כפולה

BD Architects אבן גבירול 50 תל אביב 03-5240570