פרויקטים ייחודיים

בית מיומנה תל אביב - יפו

הצעה לתכנון

תכנון קומפלקס מגורי בוטיק ושדרת מסחר הכוללת מבנה לשימור

בסמוך למתחם הנמל

 6 נמל יפו

אוכלס

בניין מגורי בוטיק

המכיל 6 יחידות דיור ייחודיות

צופה אל נמל יפו

שדרות ירושלים

תל אביב

הצעה לתכנון

מתחם מגורי סטודנטים על מפגש שדרות ירושלים ורחוב איסקוב

המתחם כולל מאות יחידות דיור וחללים משותפים לרווחת הסטודנטים וחיי הקהילה

CONDO TOWER

גבעת שמואל

אוכלס 

קומפלקס מגורי סטודנטים ייחודי

בסמוך לאוניברסיטת בר-אילן

מתחם הכולל עשרות יחידות דיור קטנות

עבור סטודנטים

וחללים משותפים לרווחת הדיירים

פרויקטים ייחודיים

בית מיומנה תל אביב - יפו

הצעה לתכנון

תכנון קומפלקס מגורי בוטיק ושדרת מסחר הכוללת מבנה לשימור

בסמוך למתחם הנמל

 6 נמל יפו

אוכלס

בניין מגורי בוטיק

המכיל 6 יחידות דיור ייחודיות

צופה אל נמל יפו

כוכב הצפון

תל אביב

ברישוי

וילה פרטית

שדרות ירושלים

תל אביב

הצעה לתכנון

מתחם מגורי סטודנטים על מפגש שדרות ירושלים ורחוב איסקוב

המתחם כולל מאות יחידות דיור וחללים משותפים לרווחת הסטודנטים וחיי הקהילה

CONDO TOWER

גבעת שמואל

אוכלס 

קומפלקס מגורי סטודנטים ייחודי

בסמוך לאוניברסיטת בר-אילן

מתחם הכולל עשרות יחידות דיור קטנות

עבור סטודנטים

וחללים משותפים לרווחת הדיירים

BD Architects אבן גבירול 50 תל אביב 03-5240570