משרדים

מגדלי הרכבת

תל אביב

הצעה לתכנון

אחת עשרה קומת משרדים

כ-12000 מ"ר

בית רדט

הארד 5 תל אביב

אוכלס

חמש קומות משרדים

כ-3500 מ"ר

מרכז לוגיסטי

מודיעין

שלבים א-ב מאוכלס
שלב ג בהליכי תכנון

מרכז לוגיסטי המשרת חמש חברות 

באזור תעסוקה מודיעין

בימים אלו אנו שוקדים על תכנון תוספת מבני משרדים

על גג המבנה הקיים

מרכז מסחרי ומגדל מגורים

באקו - אזרביג'ן

הצעה רעיונית לתכנון

BD Architects אבן גבירול 50 תל אביב 03-5240570