הריסה ובניה

סולד 15 רמת השרון

הצעה לתכנון

הריסת מבנה של 13 יחידות דיור

ובניית מבנה של 22 יחידות דיור

הופיין 3

תל אביב

הצעה לתכנון

הריסת מבנה של 55 יחידות דיור

ובניית מבנה של 105 יחידות דיור

גלוסקין 4 תל אביב

בהליכי תכנון

הריסת מבנה של 12 יחידות דיור

ובניית מבנה של 33 יחידות דיור

לסל תל אביב

היתר בניה

תכנון מבנה של 9 יחידות דיור

מוסנזון 21 תל אביב

בהליכי תכנון

בניין בן 6.5 קומות - 20 יחידות דיור

שטריקר 10 תל אביב

הצעה לתכנון

דיזינגוף 250

תל אביב

ברישוי

עליית הנוער 28-30

תל אביב

הצעה לתכנון

BD Architects אבן גבירול 50 תל אביב 03-5240570